1 Corbin vs  Ullrich2 Mashrich vs  Kirby3 Marcus vs Banasiak4 Jimenez vs  DaSilva5 Davis vs Triana6 Mack vs Bogue7 Tijerina vs Berdugo8 Logan vs Ballafrikh9 Martinez vs Chasteen10 Meyer vs Wielzen11 Holst vs Hollenbeck